Đơn vị vận chuyển: 

  • GHN
  • Viettel post

Phí vận chuyển:

  • Allunee thu phí vận chuyển 30.000đ đối với mọi đơn hàng online.