Allunee.com hỗ trợ các hình thức thanh toán sau:
• Thanh toán khi nhận hàng (COD).
• Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa.
• Thanh toán bằng thẻ tín dụng/ ghi nợ.

  1. Thanh toán bằng thẻ tín dụng

    Thẻ tín dụng có thể sử dụng : VISA, Mastercard, JCB

  2. Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa.

    Áp dụng cho thẻ ATM phát hành nội địa có đăng ký dịch vụ internet banking và được liên kết với innisfree

  3. Thanh toán bằng thẻ tín dụng/ ghi nợ.

    Chỉ áp dụng cho 3 loại thẻ là Visa, Mastercard và JCB.